Μεταβιβάσεις: Ακριβαίνουν οι μεταβιβάσεις ακινήτων από την 1η Ιανουαρίου 2017