Νομικές συμβουλές: Κτήριο που καταλαμβάνει μέρος του διπλανού οικοπέδου