Πολεοδομία: Έγκριση του ΣΟΑΠ για το κέντρο της Αθήνας