Πολεοδομία: Η Ανθούσα του Δήμου Παλλήνης εντάχθηκε στο Σχέδιο Πόλης! Το προεδρικό διάταγμα δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. (Παρατίθεται όλο το περιεχόμενό του)