Πολεοδομία: ΥΠΕΚΑ – Eπαναφέρει τη δόμηση στα ανοιχτά οικοδομικά τετράγωνα