Πολεοδομία: Μεταφορά συντελεστή για 420.000 ακίνητα