Τοπογραφικά διαγράμματα, GPS: Νέα τεχνική αυξάνει κατά 90% την ακρίβεια του GPS