Τοπογραφικά: Σε τρία διαφορετικά σχέδια νόμου, τρεις νέες ρυθμίσεις για τις απαλλοτριώσεις