Βεβαιώσεις μηχανικού: Διευκρίνιση για το Νόμο 4178/2013 έδωσε το ΥΠΕΚΑ.