Διάθεση Ακινήτων

Διάθεση-ακινήτουΤο γραφείο μας αναλαμβάνει την προώθηση ακινήτων προς πώληση στηριζόμενο στο πελατολόγιο που διαθέτει, καθώς και το δίκτυο μεσιτικών γραφείων που συνεργάζεται.

Ένα ακίνητο για να διατεθεί στην αγορά θα πρέπει πρώτα να γίνει ο βασικός έλεγχος από μηχανικούς και δικηγόρους τους γραφείου μας και στην συνέχεια να προετοιμαστεί κατάλληλα η προώθηση του σε υποψήφιους αγοραστές εντός και εκτός της χώρας.

Ο αρχικός έλεγχος του ακινήτου περιλαμβάνει αυτοψία του ακινήτου και δημιουργία φακέλου που περιέχει όλα τα νομιμοποιητικά στοιχεία του, την οικοδομική άδεια και τα εγκεκριμένα σχέδια της, φωτογραφίες, ενδεχόμενες εγκρίσεις από δημόσιους φορείς και ότι άλλο μπορεί να το αφορά.

Το επόμενο στάδιο είναι ενέργειες που απαιτούνται για να μπορεί να μεταβιβαστεί ανά πάσα στιγμή στον υποψήφιο αγοραστή.

Στις περιπτώσεις που το ακίνητο ενδεχομένως ενδιαφέρει μόνο απαιτητικούς αγοραστές η προώθηση του συνοδεύεται από αεροφωτογραφίες, ανακαίνιση, εγκρίσεις δημόσιων φορέων, έκδοση οικοδομησιμότητας ή ακόμα και αδειοδοτήσεις για συγκεκριμένη χρήση.