“Ενημέρωση για το κτηματολόγιο στις περιοχές Λακωνίας και Ηλείας”