Υπολογισμός Προστίμου Αυθαιρέτου

Σημειώσεις: 1 )Όταν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια τότε τα 5, 6 και 8 έως 14 δεν υπολογίζονται. 2) Κοινωνικός συντελεστής: Για κύρια και μοναδική κατοικία ΑμεΑ (>67%), σε συνδυασμό με εισοδηματικά κριτήρια (έως 8.000 € ατομικό εισόδημα και έως 12.000 οικογενειακό εισόδημα).
Τιμή Ζώνης
Οικοδομική άδεια
Εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμού
Είδος χρήσης
Αλλαγή χρήσης
Υπέρβαση δόμησης κύριων χώρων (τ.μ.)
Υπέρβαση δόμησης βοηθητικών χώρων (τ.μ.)
Ποσοστό υπέρβασης δόμησης
Ποσοστό υπέρβασης
Ποσοστό υπέρβασης
Παραβίαση πλάγιων αποστάσεων
Παραβίαση Ο.Γ. σε προκήπιο
Εμβαδόν α ΑΜΕΑ ή με πυροσβ. κρουνό
Κολυμβητική δεξαμενή (πισίνα)
Κοινωνικός συντελεστής *
Παλαιότητα
Λοιπές πολεοδομικές παραβάσεις