Καθορισμός ορίων και πολεοδόμηση οικισμών μέχρι 2.000 κατοίκους