ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΙΑΣ