Κτηματολόγιο: Δηλώσεις χωρίς πρόστιμο μέχρι το τέλος του έτους