Παράταση συλλογής δηλώσεων στις Κυκλάδες μέχρι τις 30 Ιουνίου 2022