Χρειάστηκαν 36 χρόνια για να γίνει μόλις το 1% των δασικών χαρτών