Άδειες λειτουργίας: Σε ψηφιακή μορφή οι άδειες καταστημάτων στον Δήμο Θεσσαλονίκης