Αδειοδοτήσεις: Σε διαβούλευση το σχέδιο λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών