Αυθαίρετα: Πράσινη λύση για τους αυθαίρετους οικισμούς