Αυθαίρετα: Θα δηλώνονται πλέον και τα εξ αδιαιρέτου