Ενεργειακά πιστοποιητικά: Εγκύκλιος του Υπ. Οικονομικών για τα μισθωτήρια