Ενεργειακά πιστοποιητικά: Επισημάνσεις – Ενεργειακό πιστοποιητικό και υποχρέωση αναγραφής του στο TaxisNet