Κτηματολόγιο: Υπό προϋποθέσεις η ολοκλήρωσή του ως το 2020