ΣτΕ: Νόμιμη, αλλά με παρατηρήσεις η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου