Βεβαιώσεις μηχανικών: Χωρίς πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ οι συμβολαιογραφικές πράξεις