Οικοδομικές άδειες: Παράταση ισχύος οικοδομικών αδειών