Αδειοδοτήσεις: Νέα προθεσμία για την αδειοδότηση αθλητικών εγκαταστάσεων